Thông báo về việc công khai danh sách Hộ nghèo, hộ cận nghèo, Hộ thoát nghèo, Hộ thoát cận nghèo trên địa bàn phường Tân Thành năm 2020

10-11-2020 17:09

Thông báo về việc công khai danh sách Hộ nghèo, hộ cận nghèo, Hộ thoát nghèo, Hộ thoát cận nghèo trên địa bàn phường Tân Thành năm 2020

/documents/3887214/0/Th%C3%B4ng+b%C3%A1o+c%C3%B4ng+khai+danh+s%C3%A1ch+h%E1%BB%99+ngh%C3%A8o%2C+c%E1%BA%ADn+ngh%C3%A8o+n%C4%83m+2020.signed.pdf/2c52fd3c-07a3-4c94-bb74-17d4fa9a87c0PHƯỜNG TÂN THÀNH - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Tổ 4 - Phường Tân Thành - TP Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Đ/c Mai Trường Thanh - Chủ tịch UBND phường Tân Thành

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Tân Thành. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3.832.811
  • tanthanh@thainguyencity.gov.vn