Quyết định về việc công khai số liệu phân bổ dự toán thu – chi ngân sách nhà nước phường Tân Thành năm 2020

30-12-2020

Quyết định về việc công khai số liệu phân bổ dự toán thu – chi ngân sách nhà nước phường Tân Thành năm 2020

Thông báo về việc công khai danh sách Hộ nghèo, hộ cận nghèo, Hộ thoát nghèo, Hộ thoát cận nghèo trên địa bàn phường Tân Thành năm 2020

10-11-2020

Thông báo về việc công khai danh sách Hộ nghèo, hộ cận nghèo, Hộ thoát nghèo, Hộ thoát cận nghèo trên địa bàn phường Tân Thành năm 2020

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của phường Tân Thành

06-10-2020

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của phường Tân Thành

PHƯỜNG TÂN THÀNH - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Tổ 4 - Phường Tân Thành - TP Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Đ/c Mai Trường Thanh - Chủ tịch UBND phường Tân Thành

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Tân Thành. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3.832.811
  • tanthanh@thainguyencity.gov.vn