Quyết định về việc công khai số liệu phân bổ dự toán thu – chi ngân sách nhà nước phường Tân Thành năm 2020

30-12-2020 17:02

Quyết định về việc công khai số liệu phân bổ dự toán thu – chi ngân sách nhà nước phường Tân Thành năm 2020

/documents/3887214/0/IMG_20210204_0005.pdf/cef50d2f-e9e4-4a2b-9da9-613eb17670acPHƯỜNG TÂN THÀNH - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Tổ 4 - Phường Tân Thành - TP Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Đ/c Mai Trường Thanh - Chủ tịch UBND phường Tân Thành

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Tân Thành. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3.832.811
  • tanthanh@thainguyencity.gov.vn