Đảng ủy phường Tân Thành tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện kết luận Hội nghị Trung ương 3, Nghị quyết của Bộ chính trị và các chỉ thị của Ban Bí thư trung ương Đảng (khóa XIII)

05-10-2021 10:06

Thực hiện Kế hoạch số 40-KH/TU ngày 23/8/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên về “Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 3, Nghị quyết của Bộ Chính trị và các chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII)”. Ngày 01/10/2021, Đảng ủy phường Tân Thành tổ chức Hội nghị  quán triệt và triển khai thực hiện kết luận Hội nghị Trung ương 3, Nghị quyết của Bộ chính trị và các chỉ thị của Ban Bí thư trung ương Đảng (khóa XIII) tới các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, các đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc.

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng các đoàn thể chính trị -xã hội, các đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc đã được quán triệt, triển khai các nội dung: Kết luận số 11-KL/TW, ngày 13/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương “Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025” ; Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”;  Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030”; Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới”; Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư “Về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030”.

Đồng chí Ngô Mạnh Tiến – Bí thư Đảng ủy quán triệt Nghị quyết tại hội nghị

Đồng chí Vũ Thị Thu Huyền – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy triển khai

các Chỉ thị số 05, 06, 07 của Ban Bí thư tại Hội nghị.

Người viết tin bài: Đoàn Mạnh TùngPHƯỜNG TÂN THÀNH - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Tổ 4 - Phường Tân Thành - TP Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Đ/c Mai Trường Thanh - Chủ tịch UBND phường Tân Thành

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Tân Thành. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3.832.811
  • tanthanh@thainguyencity.gov.vn