Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của phường Tân Thành

06-10-2020 08:28

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của phường Tân Thành

/documents/3887214/0/IMG_20210204_0006.pdf/289752a6-9974-42da-82bb-6b9e27090517PHƯỜNG TÂN THÀNH - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Tổ 4 - Phường Tân Thành - TP Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Đ/c Mai Trường Thanh - Chủ tịch UBND phường Tân Thành

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Tân Thành. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3.832.811
  • tanthanh@thainguyencity.gov.vn