Ủy ban MTTQ phường Tân Thành tổ chức Chương trình gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2016 – 2020

18-11-2020 10:30

Ủy ban MTTQ phường Tân Thành tổ chức Chương trình gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2016 – 2020

Sáng ngày 17/11: Ủy ban MTTQ phường Tân Thành tổ chức Chương trình gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020. Phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm qua của MTTQ Việt Nam. MTTQ và các tổ chức thành viên phường Tân Thành luôn đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hướng về tổ dân phố. MTTQ phường đã phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tiêu biểu là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”..... qua đó góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội tại địa phương.

Một số hình ảnh của chương trình:

Đồng chí Nguyễn Thị Lan - Ủy viên Ban thường vụ - Chủ tịch ủy ban MTTQ phường

phát biểu diễn văn ôn lại truyền thống ngày thành lập MTTQ Việt Nam

Đồng chí Trần Tuấn Kết – Nguyên chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Tân Thành

Tiết mục văn nghệ chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt NamPHƯỜNG TÂN THÀNH - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Tổ 4 - Phường Tân Thành - TP Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Đ/c Mai Trường Thanh - Chủ tịch UBND phường Tân Thành

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Tân Thành. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3.832.811
  • tanthanh@thainguyencity.gov.vn